Air Leap

Får piloter sova i flygplanet?

Här lär du dig allt gällande om piloter får sova i flygplanet.

Artikelns innehåll

Nedan svarar vi på alla frågor vi precis ställt.

Får trafikpiloter sova i flygplanet?

Ja, trafikpiloter får sova i flygplanet. Då det finns en förstepilot och en andrepilot får de turas om att sova medan den andre piloten ansvarar för att flyga planet.

Att sova på planet kallas för övrigt inte för att sova, utan för att ta en “kontrollerad vila”. Sannolikt för att det låter lite skrämmande att säga att en pilot sover på planet.

Läs mer: Kan flygplan flyga baklänges?

Hur länge får en trafikpilot sova i planet?

Trafikpiloter får generellt aldrig sova längre än 30–45 minuter i taget. Anledningen till det är att sover man längre än så riskerar man hamna i djupsömn och då kan man vara lite groggy när man vaknar igen. Att vara det är något man vill undvika, särskilt som pilot.

Får trafikpiloter sova samtidigt i flygplanet?

Nej, trafikpiloter får inte sova samtidigt i flygplanet, det vore en stor säkerhetsrisk.

Vad händer om en trafikpilot är för trött för att flyga?

Om en trafikpilot är för trött för att flyga finns det rutiner för det. Man kan bland annat senarelägga avfärden eller byta ut den pilot som är för trött. Säger en pilot att den är för trött så tar flygledningen alltid det på allvar.

Läs mer: Hur högt kan ett flygplan flyga?

Äventyrar det flygsäkerheten att låta piloter sova?

Nej, det är säkrare att låta piloterna sova än att tvinga dem vara vakna och bara bli tröttare och tröttare. Det finns så pass säkra rutiner för sömn och vila att flygsäkerheten inte äventyras om en pilot skulle välja att sova en stund.

En man som dricker kaffe

Fredrik Simonsson

Kommentera