Air Leap

Hur högt kan ett flygplan flyga?

Här berättar vi allt du behöver veta om hur högt ett flygplan klarar av att flyga. Vi ger dig även svar på lite mer ovanliga frågor såsom om ett flygplan kan flyga upp till rymden.

Artikelns innehåll

Hur högt kan ett flygplan flyga?

Det finns vanliga trafikflygplan som klarar av att flyga säkert på en höjd upp till 15,5 km. Militärflygplan klarar samtidigt av att flyga ännu högre. Det amerikanska stridsflygplanet F15 klarar av att flyga säkert upp till cirka 20 km.

Hur högt brukar ett flygplan flyga?

Ett vanligt trafikflygplan trivs bäst på en höjd på mellan 8–11 km. Den viktigaste anledningen till det är att piloterna kan flyga bränslesnålt då luftens densitet är ideal.

Vad bestämmer hur högt ett flygplan kan flyga?

De viktigaste faktorerna är flygplanets vikt, flygplanets design, flygplanets motoreffekt och luftens egenskaper.

Vad händer om ett flygplan flyger för högt?

I värsta fall kan flygplanets lyftkapacitet bli så låg att planet hamnar i något som kallas för coffin corner. När det inträffar flyger planet så pass långsamt att det börjar störta ner mot marken. Ifall det händer måste piloterna se till att snabbt räta upp planet för att undvika att planet kraschar.

Vanliga frågor

Är det inte bäst om flygplan flyger så högt som möjligt?

Nej, flygplan ska bara flyga så högt som de är konstruerade för. Flyger ett flygplan för högt riskerar det att krascha på grund av coffin corner-effekten.

Kan flygplan flyga upp till rymden?

Nej, vanliga flygplan klarar inte av att flyga upp till rymden. Det finns raketflygplan som klarar av det, men de kan inte kallas för regelrätta flygplan.

Kan flygplan flyga med bara en motor?

Ja, vanliga passagerarflygplan klarar av att både lyfta och landa med bara en motor. Flygegenskaperna försämras ifall bara en motor fungerar, men någon riktig fara blir det aldrig. Det är extremt ovanligt att en motor slutar fungera på ett flygplan.

Kan trafikflygplan flyga upp-och-ner?

Nej, trafikflygplan har inte de aerodynamiska egenskaper som krävs att kunna flyga upp-och-ner. Ifall ett trafikflygplan flyger upp-och-ner finns det en stor risk för att planets chassi går sönder vilket leder till att planet kraschar.

En man som dricker kaffe

Fredrik Simonsson

Kommentera