Air Leap

Hur högt kan en helikopter flyga?

Här lär du dig allt om hur högt en helikopter kan flyga och mycket mer.

Artikelns innehåll

Här nedan svarar vi på alla frågor som vi precis ställt.

Hur högt kan en helikopter flyga?

En helikopter kan flyga upp till 7 000 meter över havet utan att det blir farligt att flyga. Helikoptrar kan egentligen flyga högre än så, generellt upp till 8 500 meter, men att göra det är farligt för helikoptern som kan få tekniska fel vilket oftast innebär livsfara för de som flyger.

De två viktigaste faktorerna som avgör hur högt en helikopter kan flyga är hur stark motor helikoptern har och hur tung helikoptern är. Lätta helikoptrar med starka motorer kan flyga betydligt högre än tunga helikoptrar med svagare motorer.

Varför kan helikoptrar sällan flyga högre än 8 500 meter?

Vid ca 8 500 meter upp i luften fungerar rotorpropellern dåligt eller inte alls, vilket gör att det blir svårt eller omöjligt att styra. De flesta helikoptrar som flyger på så här hög höjd börjar sjunka automatiskt då de i regel inte har tillräcklig lyftkraft för att flyga högre än så här.

Ett av få undantag till 8 500-metersregeln är den helikopter vi nämner längre ner som kan flyga betydligt högre än så här. Men tänk på att i normalfallet kan en vanlig, alltså masstillverkad helikopter, sällan flyga högre än 5 000 meter.

Hur högt brukar en helikopter flyga?

En helikopter brukar flyga på ca 500 meters höjd. Det finns främst tre anledningar till att det är den ideala flyghöjden: piloten får en bra överblick över marken, passagerarna åker komfortabelt och helikopterns tekniska delar orkar med höjden utan problem.

Hur lågt kan en helikopter flyga?

En helikopter kan åka hur lågt som helst, men en helikopter borde inte åka lägre än 300 meter. Främst för att man stör människor och djurliv då.

Vilken helikopter kan flyga högst?

Den helikopter som kan flyga högst är Aerospatiale SA315B Lama. Det är en fransk helikopter som rensats på i princip all utrustning så den blivit så lätt som möjligt. Den har också en stark motor.

Helikoptern används främst vid räddningsuppdrag och sjuktransporter. Nedan ser du en bild på en Aerospatiale SA315B Lama-helikopter.

Bild: Caifo

Kan en helikopter flyga över molnen?

Ja, en helikopter kan i normalfallet flyga över både låga och mellanhöga moln utan några större problem. Låga moln har oftast en höjd på 500–2 000 meter, medan mellanhöga moln i regel har en höjd på mellan 2 000–4 000 meter.

Det är ovanligt att vanliga helikoptrar klarar av att flyga över höga moln som normalt har en höjd på mellan 4 000–8 000 km.

Kan en helikopter flyga över Mount Everest?

Ja, det finns speciella helikoptrar som kan flyga över toppen på Mount Everest som är 8 848 meter över havet. Vanliga trafikhelikoptrar kan inte flyga så högt, för att kunna göra det krävs generellt en lätt helikopter med en särskilt stark motor.

Läs mer: Hur snabbt flyger en helikopter egentligen?

En man som dricker kaffe

Fredrik Simonsson

Kommentera