Air Leap

Hur mycket bränsle drar en helikopter?

Här lär du dig allt om hur hög bränsleförbrukningen är för en helikopter.

Artikelns innehåll

Hur mycket bränsle drar en helikopter?

En helikopter kräver generellt mellan 20–80 liter bränsle per timme. Snittförbrukningen per km är normalt cirka 12–18 liter.

Vad påverkar bränsleförbrukningen för en helikopter?

Viktiga faktorer som påverkar bränsleförbrukningen är flyghöjd, helikoptermodell, väder, antal passagerare (totalvikt) och flygstil.

  • När helikoptern håller en ideal flyghöjd som oftast är cirka 500 meter är bränsleförbrukningen som lägst. Läs gärna med om det i vår artikel om hur högt en helikopter kan flyga.
  • Det finns helikoptermodeller som har tekniska egenskaper som gör att bränsleförbrukningen är särskilt låg/hög. Men någon större skillnad är det sällan.
  • Hårt väder såsom hårda vindar gör att helikoptern måste “kämpa hårdare” för att flyga normalt, vilket gör att bränsleförbrukningen blir högre än normalt.
  • Ju fler passagerare en helikopter har, desto högre blir totalvikten och desto högre blir också bränsleförbrukningen.
  • En lugnare flygstil med få skarpa skarpa svängar, stigningar och fartförändringar ger en lägre bränsleförbrukning.

När under flygningen kräver helikoptern mest bränsle?

Det är under avfärd som bränslekonsumtionen är som högst för helikoptrar. Detta beror främst på att det kostar mycket bränsle för helikoptern att skapa den lyftkraft som krävs att dels lyfta från marken, och dels stabilisera sig vid en optimal flyghöjd.

Hur är bränsleförbrukningen för helikoptrar kontra flygplan?

En helikopter drar nästan alltid mindre bränsle än ett flygplan, men sett till bränsleförbrukningen per passagerare är bränsleåtgången för flygplan nästan alltid lägre än den för helikoptrar.

Kommer helikoptrar bli mer bränslesnåla i framtiden?

Ja, sannolikt kommer helikoptrar bli mer bränslesnåla i framtiden. Idag jobbas det mest på att helikoptrar ska bli få mer bränslesnåla motorer och att flygbränslet ska bli mer effektivt.

En man som dricker kaffe

Fredrik Simonsson

Kommentera