Air Leap

Hur snabbt kan ett flygplan flyga?

Här berättar vi allt om hur snabbt ett flygplan kan flyga. Vi ger dig även exempel på riktigt snabba flygplan.

Artikelns innehåll

Hur snabbt kan ett flygplan flyga?

De snabbaste militärflygplanen flyger i cirka 3 000–3 500 km/h. Men vanliga passagerarflygplan flyger mycket långsammare. Ett normalt trafikflygplan flyger generellt i en hastighet på ca 1 000 km/h. En Boeing 747 har en maxhastighet på 1050 km/h för att nämna ett exempel.

Läs mer: Vad kostar det att flyga i första klass?

Hur snabbt flyger en privatjet?

En privatjet flyger generellt i 900–1 100 km/h. Genomsnittshastigheten är normalt ca 950 km/h.

Hur snabbt flög Concorde?

Det numera nerlagda passagerarplanet Concorde hade en maxhastighet på cirka 2 200 km/h. Anledningen till att man inte får flyga Concorde längre är att de planen är för osäkra att flyga.

Kan flygplan bryta ljudvallen?

Ja, militärflygplan kan bryta ljudvallen men passagerarplan kan inte göra det. För att bryta ljudvallen krävs det att man färdas i 1 224 km/h, alltså i den hastighet ljudet färdas i.

Vilka flygplan flyger snabbast?

Det snabbaste flygplanet i världen är Lockheed SR-71 Blackbird som har en maxhastighet på ca 3 500 km/h. Det näst snabbaste flygplanet är Lockheed YF-12A som har en maxhastighet på ca 3 350 km/h. Alla Lockheed-plan är amerikanska.

Det tredje snabbaste flygplanet är det gamla Sovjetplanet Mikoyan Gurevich Ye-166. Det har en maxhastighet på ca 2 700 km/h.

Nedan ser du en bild på världens snabbaste flygplan, alltså SR-71 Blackbird. Fotografen som tagit bilden är Judson Brohmer.

Varför flyger inte passagerarflygplan snabbare?

Passagerarflygplan är till för att frakta människor från en plats till en annan på det billigaste och säkraste sättet. Att färdas i omkring 1 000 km/h räcker gott och väl, och att färdas fortare än så är inte värt det för passagerarplan. De skulle dra för mycket bränsle och bli för dyra att köpa in.

Militärflygplan har ett helt annat syfte än passagerarflygplan. De får kosta mycket, och där åker man på liv och död, så inom militären är det värt att bygga riktigt snabba flygplan.

Läs mer: Får trafikpiloter äta samma mat på flyget?

Vanliga frågor

Hur vet piloter hur snabbt man flyger?

Piloter vet hur snabbt man flyger med hjälp av GPS och de mäthjälpmedel flygledarna har i flygtornet.

Vad är VNE och varför är det viktigt?

VNE betyder “Velocity Never Exceed” och anger den maximala hastighet det är säkert att flyga i. Har ett passagerarplan en VNE på 900 km/h är det alltså farligt att flyga snabbare än så.

Får trafikpiloter flyga hur fort de vill?

Nej, generellt får trafikpiloter inte flyga hur fort de vill. Av säkerhetsskäl är det flygledarna i flygtornen som bestämmer hur snabbt trafikflygplan får färdas.

En man som dricker kaffe

Fredrik Simonsson

Kommentera