Air Leap

Hur flyger ett flygplan (rent tekniskt)

Här lär du dig allt om vad ett flygplan gör för att flyga rent tekniskt.

Artikelns innehåll

Nedan svarar vi på alla frågor vi precis ställt.

Hur flyger ett flygplan?

Flygplanet rör sig framåt med hjälp av exempelvis en motor. När planet rör sig framåt strömmar luft över vingarna, och när planet rör sig tillräckligt fort har lyftkraften ökat så pass mycket att planet lättar från marken och stiger. När lyftkraften är högre än planets vikt lyfter alltså planet.

Väl uppe i luften är det vingarna som spelar mest roll. Vingarna ser till att luftmolekylerna delar på sig på ett sätt som gör att flygplanet håller sig uppe i luften. Rent tekniskt är det luften ovanför vingarna som rör sig snabbare än luften under vingarna som gör att ett flygplan kan lyfta och hålla sig uppe i luften.

Vilken roll har flygplanets motor?

Flygplanets motor ser till att planet färdas så pass snabbt att planets lyftkraft överstiger planets vikt. När det händer lyfter flygplanet. Planets motor är som viktigast vid start och landning.

Hur får man ett flygplan att tappa höjd?

Piloterna får trafikflygplan att tappa höjd genom att se till att lyftkraften understiger planets vikt. Det löser piloterna genom att exempelvis fälla ut flärpar vid flygplansvingarna som gör att planets hastighet minskar och så även lyftkraften.

En man som dricker kaffe

Fredrik Simonsson

Kommentera