Regeringen inför strängare krav för inresa från utlandet fr.o.m. den 6:e februari - läs mer om Coronaviruset och aktuell trafikinformation här

Buntbiljetter för hela företaget
– nu ännu mer flexibla

Affärsresor på dina villkor!

Reser ni ofta i jobbet? Nu gör vi det extra smidigt att resa! Buntbiljetter är till för företag som reser flera gånger per år, flexibla biljetter som vem som helst kan använda. Biljetterna kan ombokas/avbokas fram till en timme före ordinarie avgång.  Du kan som företag välja att betala samtliga biljetter vid ett tillfälle mot faktura eller betala direkt i samband vid varje enskild bokning. 

 • Flex

  Passar dagspendlaren som bokar sin resa sent och som ibland måste ändra tid för avresa i sista sekunden. Här får du full flexibilitet med kostnadsfria avbokningar och ombokningar på samtliga flighter.

 

Bromma-bunten gäller destinationerna Bromma - Ängelholm, Bromma - Halmstad, och Bromma - Malmö.

Bromma-bunten Flex    
10 st 1799 sek/st    
30 st 1625 sek/st    
50 st 1425 sek/st    

(Buntbiljetterna är giltiga i 12 månader från inköpsdagen.)​Visby-bunten gäller destinationerna Visby - Göteborg och Visby - Bromma. 

Visby-bunten Flex    
10 st 1399 sek/st    
30 st 1299 sek/st    
50 st 1249 sek/st    

(Buntbiljetterna är giltiga i 12 månader från inköpsdagen.)

*Buntbiljetterna för sommarlinjen Visby - Göteborg gäller endast 26/6 - 14/8 2021.

 

Mariehamn - Arlanda Flex   - -- - Mariehamn - Åbo Flex  
10 st 12 €/st     10 st 145€/st  
30 st 107€/st     30 st 140€/st  
50 st 102€/st     50 st 135€/st  

 

Ørland - Oslo  Flex   - --- - Røros - Oslo Flex  
10 st 1650 nok/st     10 st 1600 nok/st  
30 st 1600 nok/st     30 st 1550 nok/st  
50 st 1550 nok/st     50 st 1500 nok/st  

(Buntbiljetterna är giltiga i 12 månader från inköpsdagen.)

 

 

Halmstad - Bromma
Köp buntbiljetter och få gratis parkering på Halmstad City Airport.

Gratis parkering gäller på Halmstad City Airport på anvisade platser till och med den 30 juni 2021, därefter gäller vanlig parkeringsbetalning enligt anvisningar på Halmstad City Airport.

För mer info samt beställning av buntbiljetter och parkering maila: sales@airleap.se eller ring: 08-501 200 90. Välkommen ombord!

 

Ja, tack! Jag vill beställa buntbiljetter. (fyll i nedan)

 
 • Kontakta oss

  Vill du veta mer om våra buntbiljetter? Kontakta oss på 08-501 200 93 eller sales@airleap.se.

  Marknad och Försäljningschef:  08-501 200 07, emelie@airleap.se

  Key Account Manager: 08-501 200 14, angela.friberg@airleap.se

  Kundsupport: 08-501 200 60, support@airleap.se 
   

   

   

 • Villkor

  Köpare och Resenär
  Den fysiska eller juridiska person som betalar buntbiljetterna är köparen av produkten. Buntbiljetter är ej personliga utan används av köparen uppgivna personer. Dessa kan köparen ändra från tid till annan. Om olika åsikter företräds av köpare respektive resenär gäller i första hand köparens mening. Köparen har alltid rätt att få information om resande på buntbiljetterna utan samtycke från resenären om det inte är samma person.

  Giltighetsregler
  Air Leap äger rätt att med omedelbar verkan förklara buntbiljetterna för ogiltiga och/eller spärra bokningskontot vid följande förseelser:

  - missbruk av buntbiljetter eller handhavande i strid med dessa bestämmelser.
  - bristande betalning eller annan bristande förpliktelse hos Köparen
  - betalningsanmärkning, insolvens eller inledande av konkurs hos Köparen

  Godkännande av villkor och ändring av villkor
  Köparen och resenären godkänner genom betalning av fakturan för buntbiljetterna alternativt genom bokning och resande på de samma, de villkor som gäller för buntbiljetterna. Air Leap förbehåller sig rätten från tid till annan att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta resenärens eller köparens tillstånd. Det kan gälla ändring av trafikprogram, förändrad flygplanstyp etc. Aktuella villkor finns att hämta på www.airleap.se/affarsresor

  Personuppgifter
  Genom användning av buntbiljetterna samtycker resenären till att Air Leap registrerar och behandlar personuppgifter om resenären i enlighet med gällande lagbestämmelser och dessa användarvillkor. Uppgifter som kan komma att registreras är resenärens namn, adress, e-mail och telefonnummer samt uppgifter om genomförda resor. Syftet är att hantera det administrativa arbetet med kortet och följa upp resandet. För detta ändamål kan också uppgifter lämnas ut till samarbetspartners (code share & interlinepartners).  

  Ansvarsbegränsning
  Air Leap åtaganden avseende buntbiljetterna och information som tillhandahålls inom ramen för detta är begränsade till vad som anges i dessa användarvillkor. Detta gäller även för kostnad, förlust, krav eller skada (såväl direkt som indirekt) som uppkommer pga. att Resenär eller Köpare inte uppfyllt sin informationsskyldighet gentemot Air Leap. Informationsskyldigheten avser men är inte begränsad till de generella resevillkor som återfinns på www.airleap.se

  Återbetalning
  Vid eventuell återbetalning av buntbiljetter räknar Air Leap om hur stor del av buntbiljetterna som nyttjats och krediterar kunden kvarvarande biljettvärde. Återbetalning av buntbiljetter är endast aktuellt vid en nedstängning av den aktuella linjen som buntbiljetterna avser. Som nedstängning räknas ej eventuella sommar eller juluppehåll.  

   Villkor buntbiljetter